Home page > Aktuality > Náčelník Generálního štábu AČR v Dobrušce

Náčelník Generálního štábu AČR v Dobrušce

Ve středu 10. února 2016 navštívil Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) v Dobrušce náčelník Generálního štábu Armády České republiky (GŠ AČR) generálporučík. Ing. Josef Bečvář. V uvedený den navštívil i Centrum zabezpečení munice v nedalekém Týništi nad Orlicí. Návštěvy úřadu se dále zúčastnili ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany (OVPzEB MO) plukovník gšt. Ing. Vladimír Lang a vedoucí oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie OVPzEB MO plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk.

Součástí krátkého pobytu generála Bečváře ve VGHMÚř byla i ukázka vybraných pracovišť. Na nich se detailněji seznámil s úkoly plněnými v oblasti sběru a zpracování informačních podkladů o území, mapové tvorby, geodézie, fotogrammetrie, polygrafie, meteorologie, zapojení do mezinárodních projektů týkajících se zpracování geografických dat z různých teritorií světa apod. Zvláštní pozornost věnoval mobilním soupravám geografického a hydrometeorologického zabezpečení umístěnými ve venkovních prostorách úřadu.

Nahoru