Home page > Historické LMS

Historické LMS

 

VGHMÚř Dobruška poskytuje za úplatu kopie digitálních leteckých měřických snímků z let 1937 až 2002. Pro objednání digitálních leteckých měřických snímků či jejich publikování využijte níže uvedené formuláře a řiďte se pokyny k vyplnění.

Kontakty:

Dotazy ohledně digitálních leteckých měřických snímků a žádostí směřujte na Michaelu Molnárovou,

Tel. 973 247 972

e-mail: michaela.molnarova@vghur.army.cz

Dotazy ohledně fakturace směřujte na Milenu Stolínovou,

Tel. 973 247 912

e-mail: milena.stolinova@vghur.army.cz

 

Vyplněnou žádost zašlete e-mailem na vghur@vghur.army.cz nebo na michaela.molnarova@vghur.army.cz , popřípadě poštou na adresu:

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

 Čs. odboje 676

 Dobruška

 518 16

 Fax 973 247 652

 

 

 

 

 

Nahoru