Home page > Historické LMS

Historické LMS

 

VGHMÚř Dobruška poskytuje za úplatu kopie historických leteckých měřických snímků z let 1937 až 2002.

 

Pro objednání digitální formy snímků či pro jejich publikování využijte níže uvedené formuláře.

 

Kontakty:

 

 

Dotazy ohledně leteckých měřických snímků, produktů a žádostí směřujte na Michaelu Molnárovou,

 

tel. 973 247 972,

e-mail: michaela.molnarova@vghur.army.cz

 

 

Dotazy ohledně fakturace směřujte na Milenu Stolínovou,

 

tel. 973 247 912,

e-mail: milena.stolinova@vghur.army.cz

 

 

 

Vyplněnou žádost zašlete e-mailem na příslušné výše uvedené e-mailové adresy nebo poštou na adresu:

 

                           Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

                          

                           Čs. odboje 676

                          

                           Dobruška

                          

                           518 16

                           ---------------------------------------------------

                          

                           tel. 973 247 972, fax 973 247 652.

 

 

 

Nahoru