Home page > Geografická služba

Geografická služba

Oddělení GEOMETOC (OdGEOMETOC).

 

OdGEOMETOC odpovídá za řízení, organizaci, koordinaci a zabezpečování zeměměřických, hydrometeorologických a dalších souvisejících činností pro potřeby obrany státu k rozvoji a plnění úkolů geografického a hydrometeorologického zabezpečení obrany státu a AČR.

Vedoucí oddělení je současně náčelníkem Geografické služby AČR. Jeho zástupce je náčelníkem Hydrometeorologické služby AČR.

 

Ministerstvo obrany
Sekce zpravodajského zabezpečení AČR
Oddělení GEOMETOC
Vítězné náměstí 5
160 01 Praha 6
Tel.: +420 973 216 411
Fax: +420 973 216 409
 

Nahoru