Home page > Odejmutí úředního oprávnění

Odejmutí úředního oprávnění

 

Odejmutí úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Ministerstvo obrany:
a) odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.;
b) může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila.

Ministerstvo obrany vyškrtne ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním fyzickou osobu, jíž bylo úřední
oprávnění odejmuto.

Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14 a 14a zákona č. 200/1994 Sb. po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.


Popis postupu při odejmutí úředního oprávnění zpracovaný podle § 3 a přílohy 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.:

a) popis postupu – úplné informace;

b) popis postupu – rozšířené informace;

c) popis postupu – základní informace.

 

 

 

 

Nahoru