Home page > Organizační celky

Organizační celky

V souladu se základním členěním sil AČR je členění GeoSl AČR uzpůsobeno tak, aby odpovídalo úkolům a organizaci armády.

Na strategickém stupni velení je vytvořen řídicí prvek oddělení GEOMETOC, který zodpovídá za komplexní systémový rozvoj geografického a hydrometeorologického zabezpečení obrany České republiky a výstavbu GeoSl AČR a HMSl AČR. Výkonnou složkou je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad určený ke komplexnímu geografickému a hydrometeorologickému zabezpečení ozbrojených sil České republiky.

Na taktických stupních jsou u vybraných součástí AČR zařazeni specialisté GeoSl AČR a HMSl AČR, s cílem zabezpečit přímou geografickou a hydrometeorologickou podporu příslušné součásti.

Příprava vojenských profesionálů s geografickou a hydrometeorologickou specializací je zabezpečena Katedrou vojenské geografie a meteorologie při Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a Oddělením odborné přípravy a výcviku VGHMÚř Dobruška.

Nahoru