Home page > Ověřování výsledků zeměměřických činností

Ověřování výsledků zeměměřických činností

 

Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d)

zákona č. 200/1994 Sb.

 

Výsledky zeměměřických činností uvedené v § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. musí být ověřeny fyzickou osobou,
které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále také „držitel úředního oprávnění“ nebo „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“). Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen „úřední oprávnění“) udělí Ministerstvo obrany fyzické osobě na základě její písemné žádosti, jestliže tato splní podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb. nebo jestliže ji Ministerstvo obrany uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona č. 18/2004 Sb.

 

Udělení úředního oprávnění


Zánik úředního oprávnění


Odejmutí úředního oprávnění


Práva a povinnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra


Seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, kteří jsou držiteli platného úředního oprávnění vydaného Ministerstvem obrany

 

 

Nahoru