Home page > Seznam ÚOZI MO

Seznam ÚOZI MO

 

Seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, kteří jsou držiteli platného úředního

oprávnění vydaného Ministerstvem obrany

 

Ministerstvo obrany vede podle § 14 odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb. tento veřejně přístupný seznam fyzických osob, kterým udělilo úřední oprávnění: (seznam_uozi_mo.pdf)

Seznam je k nahlédnutí u Ministerstva obrany:

a) na úřední desce Ministerstva obrany;

b) na webových stránkách Ministerstva obrany na adrese www.geoservice.army.cz/seznam-uozi-mo;

c) u věcně příslušného organizačního útvaru Ministerstva obrany.
 

 

 

 

Nahoru