Home page > Udělení úředního oprávnění

Udělení úředního oprávnění

 

Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu

podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Ministerstvo obrany udělí úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb. fyzické osobě na základě její písemné žádosti, jestliže tato splní podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb. nebo jestliže ji uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona č. 18/2004 Sb.

Ministerstvo obrany zapíše do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním fyzickou osobu, jíž bylo úřední oprávnění uděleno.

Popis postupu při udělení úředního oprávnění zpracovaný podle § 3 a přílohy 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.:

a) úplné informace;

b) rozšířené informace;

c) základní informace.

 

Doplňující informace k udělení úředního oprávnění

Podání žádosti – doporučené vzory formulářů ke stažení

a) žádost o udělení úředního oprávnění (zadost_udeleni.docx)

b) potvrzení o vykonané odborné praxi vystavené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (potvrzeni_uozi.doc)

c) potvrzení o vykonané odborné praxi vystavené Ministerstvem obrany (potvrzeni_mo.doc)

d) přehled výsledků zeměměřických činností (prehled.doc)

 

Zkouška a rozdílová zkouška odborné způsobilosti

a) termíny a pokyny k nejbližším zkouškám a konzultačním seminářům (terminy_a_pokyny.pdf)

b) zkušební řád (zkusebni_rad.pdf)

c) tematické okruhy a seznam předpisů a doporučené literatury (okruhy_a_literatura.pdf)

d) žádost o opakování zkoušky (zadost_opakovani_zkousky.docx)

e) složení odborné zkušební komise (slozeni_komise.pdf)

 

Správní poplatek za udělení úředního oprávnění

Udělení úředního oprávnění podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 500 Kč (viz položka 22 přílohy k zákonu
č. 634/2004 Sb.
). Správní poplatek se platí kolkovou známkou a je splatný buď při přijetí žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo později, vždy však před vydáním úředního oprávnění žadateli.

 

Doporučený průměr razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra se státním znakem a rozmístění údajů na něm

a) doporučený průměr razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra činí 36 mm

b) doporučený vzor rozmístění údajů na razítku oprávněného zeměměřického inženýra (razitko_vzor.jpg)

 

 

 

Nahoru