Home page > UO Brno

UO Brno

Katedra vojenské geografie a meteorologie (K-210).

 

Vedoucí katedry:

plk. doc. Ing. Vladimír Kovařík, Ph.D. MSc.

 

Odborné zaměření:

Geodézie, kartografie a fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, aplikovaná geoinformatika, geografické zabezpečení ozbrojených sil, synoptická meteorologie, vojenská meteorologie, klimatologie, meteorologické zabezpečení AČR.

 

Pedagogické zaměření:

Výuka v oblastech geodézie, geofyzika a geodynamika, geodetická astronomie, družicové navigační systémy, stavební geodézie, kartografie, matematická kartografie, vojenská geografie, aplikovaná geoinformatika, mapování, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, kartografická polygrafie, geografické a meteorologické zabezpečení ozbrojených sil, fyzika atmosféry, meteorologické přístroje a metody pozorování, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, klimatologie, řízení a zabezpečení letového provozu.

 

Výzkumná činnost:

 

Základní směry výzkumu jsou orientovány především do oblasti aplikace nových poznatků z geodézie (včetně globální geodézie), kartografie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země v geografickém zabezpečení ozbrojených sil, klimatologie, synoptické meteorologie, meteorologických přístrojů, postupů a metod pozorování, zabezpečení meteorologických informací pro ozbrojené síly ČR, zejména pro letectvo.

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie (K-210).
Kounicova 65
612 00 Brno
Tel.: +420 973 445 223     Fax: +420 973 445 068
e-mail: Vladimir.Kovarik@unob.cz
 

 

Hlavní stránky K-210

Nahoru