Home page > Vojenský geografický obzor

Vojenský geografický obzor

VGO je odbornou publikací zaměřenou primárně na problematiku geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Je vydáván jako pravidelné recenzované periodikum v tištěné a digitální formě.

VGO slouží jako zdroj informací o aktuálně plněných úkolech, o aktivitách na poli výzkumu a vývoje, o vyráběných a zabezpečovaných produktech, poskytovaných službách, a o nových trendech v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Sborník slouží rovněž jako prostředek pro publikační činnost specialistů geografické a hydrometeorologické odbornosti působících v oblasti vojenského školství a výzkumu.

více informací naleznete na stránkách Vojenského geografického obzoru

 

Nahoru