Home page > Zánik úředního oprávnění

Zánik úředního oprávnění

 

Zánik úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu

podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb.

 

Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.

Ministerstvo obrany vyškrtne ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním fyzickou osobu, jejíž úřední oprávnění zaniklo.

Popis postupu při zániku úředního oprávnění zpracovaný podle § 3 a přílohy 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.:

a) popis postupu – úplné informace;

b) popis postupu – rozšířené informace;

c) popis postupu – základní informace.

 

Doplňující informace k zániku úředního oprávnění

Podání žádosti – doporučený vzor formuláře ke stažení

žádost o zánik úředního oprávnění (zadost_zanik.doc)

 

 

 

Nahoru